هزینه‌ها

میلیارد تومان

برو

درآمد‌ها

میلیارد تومان

برو

آخرین به روز‌رسانی ۱۴ آذر ۱۴۰۲ ه.ش